Toegekend

De Cellenbroeders hebben in de loop der jaren zeer verschillende projecten gefinancierd. Enkele voorbeelden zijn:

  • De Voedselbank Nijmegen: een stichting met als doelstelling het verlenen van gratis voedselhulp.
  • Het Zelfregie Centrum: een organisatie met als doelstelling het stimuleren van zelfregie.
  • Het Huis van Compassie: een organisatie die zich richt op mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
  • Gek in de klas: een project dat zich richt op het geven van  schoolvoorlichting  over psychiatrische aandoeningen.
  • Het Wereldvrouwenhuis Meriam: een stichting met als doelstelling het bieden van hulp aan dakloze vrouwen zonder verblijfsvergunning.
voedselbank