Toegekend

ENKELE VOORBEELDEN VAN TOEGEKENDE SUBSIDIES

De Cellenbroeders hebben in de loop der jaren zeer verschillende projecten gefinancierd.

Enkele voorbeelden zijn:

De financiering van een nummer van de Daklozenkrant in Nijmegen en financiƫle steun aan de Kinderboerderij van Psychiatrisch Centrum Nijmegen (PCN).
Ook de Diakonie kreeg voor diverse doeleinden geldelijke steun.
Verder hielpen de Cellenbroeders met de inrichting van een veilige en prettige 'snoozelroom' voor kinderen in een GGZ instelling, alsmede met de inrichting van ruimtes in het -voormalige- 'Blijf-van-mijn-lijf-huis'.
De Voedselbank Nijmegen kreeg eveneens geldelijke steun.