College

De Stichting Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen wordt bestuurd door een College van acht regenten.

Het bestuur bestaat uit leden die allemaal een verschillende professionele achtergrond hebben. Alle regenten hebben een breed maatschappelijk netwerk in Nijmegen en/of omgeving. Op die manier heeft het bestuur een zo veelzijdig mogelijke kijk op relevante onderwerpen.

Een secretaris staat het College bij.

De regenten vergaderen in principe elke eerste dinsdag van de maand in de monumentale kamer van het  historische gebouw aan de Sint Anthoniusplaats in Nijmegen.

Beloningsbeleid:

De regenten (bestuurders) ontvangen geen beloning / vergoeding voor hun werkzaamheden, artikel 4, lid 8 van de statuten

De vergaderruime. Tafel en stoelen zijn uit de jaren twintig van de vorige eeuw.

Het huidige bestuur

Hélène van Beek
Marie-Jean Berden
Marianne Dees
Piet Elands
Manon Eustatia (voorzitter 2022)
Nicole Schubert
Hugo Touw
Thieu Verhagen
Leon Denissen (secretaris/rentmeester)

regentenbord

De namen van de regenten staan op de borden in de regentenkamer.