College

De Stichting Het Cellenbroedershuis, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen wordt bestuurd door een College van acht regenten.
Een secretaris en een regent staan het College bij. Het bestuur bestaat uit leden die allemaal een verschillende professionele achtergrond hebben. Op die manier heeft het bestuur een zo veelzijdig mogelijke kijk op relevante onderwerpen.
Alle regenten hebben een breed maatschappelijk netwerk in Nijmegen en/of omgeving.
De regenten vergaderen elke eerste dinsdag van de maand in de monumentale kamer van het  historische gebouw aan de Sint Anthoniusplaats in Nijmegen.

Het huidige bestuur

mevr. H.A. van Beek, voorzitter
mevr. M.J.B.A. Berden
mevr. M.K. Dees
dhr. P.J.M. Elands
mevr. M.J.M. Eustatia
dhr. B.G. Fikkers
mevr. N. Schubert
dhr. M.F.M. Verhagen
dhr. L.J.E. Denissen, Secretaris