College

De Stichting Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen wordt bestuurd door een College van acht regenten.

Het bestuur bestaat uit leden die allemaal een verschillende professionele achtergrond hebben. Alle regenten hebben een breed maatschappelijk netwerk in Nijmegen en/of omgeving. Op die manier heeft het bestuur een zo veelzijdig mogelijke kijk op relevante onderwerpen.

De regenten vergaderen in principe elke eerste dinsdag van de maand in de monumentale kamer van het  historische gebouw aan de Sint Anthoniusplaats in Nijmegen.

Beloningsbeleid:

De regenten (bestuurders) ontvangen geen beloning / vergoeding voor hun werkzaamheden, artikel 4, lid 8 van de statuten

De vergaderruime. Tafel en stoelen zijn uit de jaren twintig van de vorige eeuw.

Het huidige bestuur

Marie-Jean Berden
Piet Elands
Berend Geurts
Carinda Jansen
Nicole Schubert
Hugo Touw
Thieu Verhagen
Jan-Pieter Zonnenberg

regentenbord

De namen van de regenten staan op de borden in de regentenkamer.