Welkom

Het Cellenbroedershuis, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen is een charitatieve stichting. Het cellenbroedershuis beheert een vermogen dat al wordt opgebouwd sinds de Middeleeuwen. Het bestaat uit (belegd) kapitaal en landerijen in de Ooijpolder, bij Nijmegen.

Doelstelling

Van de rente van het vermogen verleent de stichting subsidies. Volgens de statuten van Het Cellenbroedershuis, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen, kunnen in principe alle instellingen subsidie aanvragen die hulp verlenen aan ‘in Nijmegen wonende of tijdelijk verblijvende personen, die als gevolg van ziels- of lichaamsgebreken, ouderdom of uit maatschappelijke oorzaak, hulpbehoevend zijn’. Daarvoor zijn criteria opgesteld. Zie ook pagina: Beleidsplan
Het Cellenbroedershuis, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen wil vooral nieuwe initiatieven en nieuw sociaal ondernemerschap stimuleren van instellingen die actief zijn in de Nijmeegse samenleving en in omliggende dorpen.