Welkom

Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen is een charitatieve stichting. Het Cellenbroederenhuis beheert een vermogen dat al wordt opgebouwd sinds de Middeleeuwen. Het bestaat uit (belegd) kapitaal en landerijen in de Ooijpolder, bij Nijmegen. De Stichting Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen kent een lange historie.

trapgevel

Het markante, nog originele, Middeleeuwse trapgeveltje van het Cellenbroederenhuis.

Doelstelling

Van de opbrengst van haar vermogen verleent de stichting subsidies. Volgens de statuten van Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen, kunnen alle instellingen subsidie aanvragen die hulp verlenen aan ‘in Nijmegen wonende of tijdelijk verblijvende personen, die als gevolg van ziels- of lichaamsgebreken, ouderdom of uit maatschappelijke oorzaak, hulpbehoevend zijn’. Daarvoor zijn criteria opgesteld.

Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen wil vooral nieuwe initiatieven en nieuw sociaal ondernemerschap stimuleren van instellingen die actief zijn in de Nijmeegse samenleving.

De poort aan de Antoniusplaats die leidt tot de binnenplaats van het Cellenbroederenhuis.

De regentenkamer waar de Cellenbroederen vergaderen.

Zicht op de Ottengas. De kelders van het Cellenbroederenhuis komen daar op uit.