Beleidsplan

Beleidsplan 2023-2025

Beleidsplan Stichting Het Cellenbroederenhuis De Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen (kortweg Het Cellenbroederenhuis)

Lees of download het beleidsplan.

Beleidsplan 2023-2025

Inleiding beleidsplan

De Cellenbroeders zijn geworteld in een lange traditie van armen- en ziekenzorg die zijn oorsprong heeft in de late Middeleeuwen (ca. 1330). In de huidige moderne tijd beheren wij een vermogen dat voor een deel belegd is op de kapitaalmarkt in aandelen- en obligatiefondsen, en voor een deel geïnvesteerd is in landerijen in de Ooijpolder. Van de opbrengsten van dit vermogen worden subsidies verleend aan instellingen die in de regio Nijmegen actief hulp bieden aan mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. Op deze manier bieden wij financiële steun aan mensen die bijvoorbeeld in armoede leven, die psychisch kwetsbaar zijn, die gevlucht zijn voor oorlog en geweld, die eenzaamheid ervaren, of aan mensen die geen dak boven hun hoofd hebben.

De laatste jaren is binnen het bestuur een besef gegroeid dat het beleid op bepaalde punten vernieuwing nodig heeft. Een modernisering van onze lange traditie is nodig, om ook naar de toekomst toe een stevige voortzetting mogelijk te maken. De belangrijkste reden hiervoor is dat wij zien dat onze samenleving voor gigantische uitdagingen gesteld staat, en dat mensen in een kwetsbare positie hier het snelst de invloeden van merken. Of het nu gaat om klimaatverandering, verschraling van de zorg, verlies aan biodiversiteit, politieke instabiliteit, oorlog of inflatie: het zijn allemaal grote ontwikkelingen waar vooral armen en vluchtelingen als eerste de ernstige gevolgen van moeten ervaren. En we zien ook dat de overheid steeds minder in staat is om voor deze mensen een toevluchtsoord te zijn. Hulp van particuliere initiatieven en organisaties wordt naar ons idee dan ook steeds belangrijker.